T & K

Tuotanto

16

15 vuoden anturitekniikan tutkimus- ja kehitystiimi;
Se voidaan kehittää eteen- tai taaksepäin;
Tietokoneiden kolmiulotteinen suunnittelu;
Äärellinen elementtianalyysi HERNE;
Prototyyppien suunnittelu, todentaminen, tekninen analyysi;
Prototyypin suorituskykytesti ja todentaminen / ensimmäisen erän hyväksyntä;
Vahvista PPAP;
Eri kattavien indeksien suorituskykykokeilu;
EMC sähkömagneettisen yhteensopivuuden testi;

Kokeelliset projektit, jotka voidaan saada päätökseen yrityksen tuotekehitysalustalla:
Korkean ja matalan lämpötilan kokeilu.
Suolaruiskutuskokeilu.
Jatkuva lämpötila- ja kosteuskokeilu.
MAF-kestokokeilu.
Anturin dynaaminen korkean ja matalan lämpötilan kokeilu.
Korkean ja matalan lämpötilan sokkikokeilu.
ANTURIN kestävyyskokeilu.
MAF-dynaaminen korkean ja matalan lämpötilan kokeilu.
Pudota kokeilu.
Avaimen kokoinen projektio sieppausdata
Simuloitu auton tärinäkoe.
Kolmiulotteinen tärinäkoe.
Langan kestävyyskokeilu.
Jännityskokeilu.
Korkeapainetiivistyskokeilu.
Korkeapaineiskutesti.
Asennus-IP-kokeilu.
Kemiallinen kestokokeilu.

17